812

ЎЗБЕКИСТОН ОАВДА БОЛАЛАР МАВЗУСИНИ ЁРИТИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ АСОСЛАР

Наргис ҚОСИМОВА, Назира ТОШПЎЛАТОВА
ЎЗБЕКИСТОН ОАВДА БОЛАЛАР МАВЗУСИНИ ЁРИТИШНИНГ
НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ АСОСЛАРИ
Олий ўқув юртларининг журналистика факультетларининг талабалари учун ўқув-амалий қўлланма. ТОШКЕНТ-2014
 Китобни  шу ердан юклаб олингЎЗБЕКИСТОН-ОАВДА-БОЛАЛАР-МАВЗУСИНИ-ЁРИТИШ
Мазкур ўқув-амалий қўлланма журналистика факультети талабалари ҳамда Ўзбекистон
ОАВ таҳририятларида фаолият юритаётган журналистлар учун мўлжалланган бўлиб, бола
ҳуқуқларининг қужудга келиш тарихи, турли жабҳаларда болалар мавзусини ёритиш
борасида методик тавсияларни ўз ичига олган.
Ўқув-амалий қўлланма Ўзбекистондаги ЮНИСЕФ ваколатхонаси тавсиялари,
суратлари ва молиявий кўмагида тайёрланди ва чоп этилди.
Тақризчилар:
Ёқутхон МАМАТОВА,
филология фанлари доктори.
Бобоқул ТОШЕВ,
юридик фанлари доктори.
Гульнора НИШОНОВА,
филология фанлари номзоди, доцент.
Гульнора БОБОЖОНОВА,
филология фанлари номзоди.
Масъул муҳаррир:
Хуршид ДЎСТМУҲАММЕДОВ,
филология фанлари доктори.
Мазкур ўқувғамалий қўлланма Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Халқаро
журналистика факультети Илмий Кенгашининг 2013 йилдаги 6 -сонли қарори ва
Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети Илмий-методик кенгашининг 2014 йил
12 апрель куни бўлиб ўтган 7- сонли мажлисида тасдиқланиб, нашр этишга тавсия
қилинди.

Улашинг: