1 029

Босма ОАВ таҳририятлари учун ўқув қўлланма

МУАЛЛИФЛАР: Ф.ф.н. Наргис Қосимова, ф.ф.н. НазираТошпулатова, Нигора
Шофайзиева, Нозима Муратова
Босма ОАВ таҳририятлари учун ўқув қўлланма

Китобни юклаб олиш: Босма-ОАВ-тахририятлари-учун-кулланма
МУНДАРИЖА
I қисм
Журналистиканинг умумий масалалари
Кириш
I боб Ўзбекистон матбуоти тарихи…………….
Н.Тошпулатова…………………………………………………..
1
II боб Журналистика ижтимоий институт сифатида……….
Н.Қосимова………………………………..
2
III боб Ахборот хавфсизлиги тушунчаси, унинг назарий ва амалий асослари……..
Н.Қосимова………… 5
IV боб Журналистика психологияси ва социологияси…
Н.Қосимова……………………………………
9
Журналистикада аудиторияга таъсир кўрсатиш усуллари…..
Н.Қосимова………………….
9
Журналистика фаолиятида социологик усулларнинг қўлланилиш йўллари ва
воситалари…….. Н.Қосимова…………………………………………………………………… 11
V боб Оммавий ахборот воситалари фаолиятининг ҳуқуқий асослари….. 12
Оммавий ахборот воситалари фаолиятининг ҳуқуқий принциплари…
…………………………………………………………………… 13
Оммавий ахборот воситалари фаолиятининг Конституциявий асослари……
…………………………………………………………………. 13
Оммавий ахборот воситалари фаолиятининг қонунчилик
асослари………………………………………………………………………………………………. 14
II қисм
Журналистикада жанрлар таснифи
I боб Ахборот жанрлари………………………………………………………………………………. 16
Хабар……….. Н.Қосимова……………………………………………………………………………………….. 16
Ҳисобот….Қосимова…………………………………………………………………………………. 18
Репортаж………………..
Н.Тошпулатова……………………………………………………………………………
18
Интервью…………………… Н.Қосимова………………………………………………………………………. 20
II боб Таҳлилий жанрлар………………………………………………………………………………. 25
Корреспонденция………
Н.Қосимова…………………………………………………………………………
25
Мақола……………………………
Н.Қосимова……………………………………………………………………
26
Тақриз…………………………………
Н.Қосимова……………………………………………………………….
27
Шарҳ………..
Н.Шофайзиева………………………………………………………………………………………….
29
Хат…………
Н.Шофайзиева……………………………………………………………………………………………
32
III боб Бадиий-публицистик жанрлар……………
Н.Шофайзиева………………………………………………..
32
3
Очерк………………………………………………………………………………………………….. 33
Фельетон…………………………………………………………………………………………….. 35
Памфлет……………………………………………………………………………………………… 36
Эссе…………………………………………………………………………………………………….. 37
III қисм
Журналистика йўналишлари
I боб Интернет журналистикаси…… Н.Муратова ………………………….…………..……… 38
Ахборот технологиялари ва замонавий журналистика………………….… 38
Интернет журналистикаси: асосий тушунча ва тамойиллар………………….. 39
Интернет- журналистикада жанрлар хилма-хилиги………………………………. 47
II боб Фотожурналистика………Н.Шофайзиева………………………………………………………………………. 51
III
боб
Журналист суриштируви….. Н.Қосимова…………………………………………………………………. 54
IV
боб
Болалар нашрларига материал тайёрлаш. Н.Қосимова…………………………………………….. 56
IV қисм
Таҳририят ишини ташкил қилиш
Н.Қосимова
I боб Медиабизнес асослари……………………………………………………………………….. 57
Таҳририят менежменти – мақсад, шакл ва ташкилий жиҳатлари…………. 58
Таҳририят менежментининг ўзига хосликлари……………………………………. 59
Иқтисодий менежментнинг ўзига хосликлари……………………………………. 60
Таҳририят маркетинги……………………………………………………………………….. 64
Таҳририятда бизнес-режалаштириш…………………………………………………… 65
II боб Таҳририятнинг ижодий фаолияти……..………………………………..… 65
III боб Котибият фаолияти…………………….….…………………………………. 68
Хулоса

Улашинг: