2 097

ЗИДДИЯТЛАР ВА УЛАРНИНГ ЖАМИЯТДАГИ ЎРНИ

Асосий тушунчалар: инсон, зиддият, гуруҳ, конструктив, деструктив, объек, предмет, манфаат, мақсад. Инсоният яралибдики, у ҳаётидаги турли-туман зиддиятлар қуршовида яшаб, курашиб